Наименование: Марки
Место издания: Лихтенштейн
Номер по каталогу MICHEL: 508/11
Количество марок: 4
Тип марки: Марка
Артикул: 2665711