Наименование: Марки
Место издания: Ватикан
Дата издания: 1961
Номер по каталогу MICHEL: 298/300
Количество марок: 3
Тип марки: Марка
Артикул: 2667634