Наименование: Марки
Место издания: Ватикан
Дата издания: 1969
Номер по каталогу MICHEL: 476/78
Количество марок: 3
Тип марки: Марка
Артикул: 2667703