Наименование: Марки
Место издания: Ватикан
Дата издания: 1970
Номер по каталогу MICHEL: 487/91
Количество марок: 5
Тип марки: Марка
Артикул: 2667710