Наименование: Марки
Место издания: Ватикан
Дата издания: 1971
Номер по каталогу MICHEL: 509/12
Количество марок: 4
Тип марки: Марка
Артикул: 2667716