Наименование: Загрязнение морей [Марка]
Место издания: Монако
Дата издания: 1971
Тематика: флора и фауна
Номер по каталогу MICHEL: 859
Количество марок: 1
Тип марки: Марка
Артикул: 2669552